• اتاق یخی

    اتاق یخی

    توضیحات محصول: برای کاربران کوچک تجاری دستگاه یخ و مشتریانی که می توانند از یخ با فرکانس معمولی در طول روز استفاده کنند، نیازی به همراه داشتن سیستم تبرید برای اتاق ذخیره یخ خود ندارند.برای ذخیره سازی یخ بزرگ، واحدهای تبرید مورد نیاز است تا دمای داخل منهای باقی بماند تا بتوان یخ را بدون ذوب شدن برای مدت طولانی در داخل نگه داشت.اتاق های یخ برای نگهداری یخ پوسته ای، بلوک یخ، لوله های یخ کیسه ای و غیره استفاده می شود.ویژگی ها: 1. ضخامت عایق تخته ذخیره سازی سرد ...