• کیسه یخ

    کیسه یخ

    مواد کیسه های یخ مطابق با استانداردهای بهداشتی مواد غذایی است که کیفیت غذا را تضمین می کند.کیسه های یخ با اندازه های متفاوت موجود است که می تواند با توجه به نمونه مشتری سفارشی شود.اطلاعات تجاری با آرم های مختلف روی کیف ها قابل چاپ است.کیسه های شفاف بدون چاپ ارزان ترین هستند.